Bùi Tiến Dũng tập luyện, chiến thắng trời nắng cực gắt

Bùi Tiến Dũng tập luyện, chiến thắng trời nắng cực gắt

Bùi Tiến Dũng không đầu hàng cái nắng cực gắt, tập luyện sung để chuẩn bị cho trận TP.HCM vs Hà Nội.