GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017Vòng8cúpConCông:CoachMinhHiếulầnđầuđưađộilênđầubảng

Vòng 8 lượt 3 Giải bóng đá Văn Công Hà Nội – cúp Con Công 2017 chứng kiến lần đầu tiên đội bóng của HLV Vũ Minh Hiếu lên ngôi đầu.

Vòng5Lượt2GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017ĐộiquâncủaHLVVũMinhHiếuxuấtsắcđánhbạiTổCatrongtrậncầumãnnhãn

Ở vòng 5 Lượt 2 Giải Bóng Đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017, Dr.BassLead, được sự dẫn dắt của HLV Vũ Minh Hiếu, đã xuất sắc đánh bại Tổ Ca trong trận cầu mãn nhãn.