FCHảiAn:Đáđẹpđểkhángiảyêumếnvànểtrọng

Ngày 10/07/2015, dưới bàn tay Nguyễn Thanh Hải, ông chủ Công ty chuyển phát nhanh số 1 đường Đốc Thiết, đội bóng FC Hải An được thành lập.