Ronali nói rằng Ronaldo là một bình luận sai của Ronaldo: Hai người ghen tị Judi Bola Bola

Ronali nói rằng Ronaldo là một Ronaldo bình luận sai: Hai người ghen tị [Judi Bola Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 4:buổi bieu diễn