Phản ứng của Madam Pang khi đội nhà gặp U23 Indonesia

Phản ứng của Madam Pang khi đội nhà gặp U23 Indonesia

Madam Pang chia sẻ trên Siam Sport: “Tôi phải nói rằng U23 Indonesia rất đáng sợ. Khi thua Việt Nam