trần nguyên mạnh

trần nguyên mạnh

Thủ thành Nguyên Mạnh nói gì về chấn thương của Đặng Văn Lâm?【trần nguyên mạnh】:Tối 1-10 theo giờ đị