văn đại

văn đại

Phi Sơn, Văn Đại không thể cùng tuyển Việt Nam sang Australia vì không hoàn thành thủ tục visa【văn đ