Sao Đông Nam Á sang Nhật Bản: Văn Lâm, Công Phượng lu mờ trước Messi Thái

Sao Đông Nam Á sang Nhật Bản: Văn Lâm, Công Phượng lu mờ trước Messi Thái

Chanathip Songkrasin được xem là cầu thủ Đông Nam Á thành công nhất tại Nhật Bản. Năm 2018, anh từng